Author Archives: ChineseRd VH

Trợ từ trong tiếng Trung từ A đến Z

Bên cạnh động từ, danh từ, tính từ, số từ,…là những từ loại thường gặp thì trợ từ trong tiếng Trung cũng là một điểm ngữ pháp quan trọng.  Nắm vững từ loại chính là bước đầu để người học nghiên cứu chuyên sâu hơn về ngôn ngữ “khó nhằn” này. Bài viết hôm nay…