BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Con đường Hoa ngữ (ChineseRd Việt Nam) và Học viên.

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi bởi Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Con đường Hoa ngữ (ChineseRd Việt Nam), Học viên cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Trường hợp Học viên không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này thì Học viên cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của ChineseRd, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các tài khoản, dữ liệu của Học viên trên hệ thống của ChineseRd.

Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn giữa các điều khoản và điều kiện tại Thỏa thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của ChineseRd và Học viên, hoặc tổ chức, người giám hộ đại diện cho Học viên dưới 18 tuổi thì các quy định tại hợp đồng dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

ĐIỀU 1. TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP

1.1. Khi Học viên đăng ký thành công khóa học, tư vấn tuyển sinh sẽ cung cấp cho Học viên một tài khoản đăng nhập hợp lệ.

1.2. Học viên sẽ chịu mọi trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và trước pháp luật về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do Học viên bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu, ChineseRd sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Học viên.

1.3. Học viên hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Học viên sẽ không tiết lộ (bất kể là vô tình hay hữu ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu của Học viên dùng để đăng nhập vào hệ thống của ChineseRd cho bất kỳ bên/người nào, kể cả những người thân thích của Học viên; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Học viên. Trong bất kỳ trường hợp nào, Học viên nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Học viên hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ, Học viên có thể ngay lập tức thay đổi mật khẩu và hoặc thông báo cho ChineseRd lấy lại mật khẩu.

ĐIỀU 2. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN HỌC VIÊN

2.1.Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Học viên về các vấn đề liên quan đến tài khoản, dịch vụ, khi tạo tài khoản, Học viên cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho ChineseRd : Họ và tên, Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (gmail/ email/ yahoo/…)

2.2. ChineseRd cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của Học viên với bất kỳ bên nào; ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu từ Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.3. ChineseRd sẽ sử dụng các thông tin Học viên mà ChineseRd thu thập được để gửi đến Học viên các thông tin về các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của ChineseRd (email marketing, email quảng cáo); (ii) các thông báo bảo trì, nâng cấp máy chủ, hệ thống của ChineseRd để nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ Học viên; (iii) thông báo về phí dịch vụ, dung lượng dịch vụ còn lại (hoặc sắp hết); (iv) các thông tin trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của Học viên trong quá trình sử dụng dịch vụ của ChineseRd.

2.4. Mỗi buổi học của học viên đều được hệ thống lưu lại toàn bộ, ChineseRd sẽ đảm bảo không sử dụng hình ảnh này để chia sẻ công khai nếu chưa có sự đồng ý cho phép của Học viên.

ĐIỀU 3. DỊCH VỤ CỦA CHINESERD

3.1. Khi Học viên đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Thỏa thuận này, ChineseRd cấp cho Học viên quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, chuyển nhượng để sử dụng các dịch vụ, hệ thống của ChineseRd  trong thời hạn của Thỏa thuận này.

3.2. Các dịch vụ mà ChineseRd có thể cung cấp cho Học viên bao gồm toàn bộ các dịch vụ được ChineseRd công bố công khai tại website https://school.chineserd.com/ và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm .

3.3. Để sử dụng các Dịch vụ của ChineseRd, Học viên cần phải thực hiện thanh toán đầy đủ cho ChineseRd.

ĐIỀU 4. VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ DỊCH VỤ CỦA CHINESERD.

4.1.Trường hợp việc bảo trì yêu cầu phải tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ (ví dụ: phải khởi động lại các máy chủ vật lý), ChineseRd có trách nhiệm báo trước cho Học viên biết trong một thời gian hợp lý và đảm bảo thời gian học bù cho Học viên có giờ học trong thời gian bị gián đoạn.

ĐIỀU 5. HÀNH VI BỊ CẤM

5.1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Dịch vụ nhằm mục đích:

(a) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

(b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

(c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

(d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

(e) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

(f) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

5.2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

5.3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

5.4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5.5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virut máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

5.6. Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

5.7. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 6. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA HỌC VIÊN

6.1. Học viên có trách nhiệm tự quản trị và bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập của Học viên để sử dụng Dịch vụ và chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện bởi tài khoản này.

6.2. Học viên cam đoan và đảm bảo rằng, Học viên sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ phục vụ cho mục đích cá nhân và không sử dụng để thực hiện bất kỳ hành vi cấm nào. Trường hợp Học viên sử dụng sai mục đích ChineseRd có quyền khóa tài khoản và đóng băng toàn bộ dữ liệu có trong tài khoản của Học viên. Với các video thu lại bài học lớp nhóm, Học viên không được sử dụng quảng cáo hay bất kể mục đích khác khi không được sự đồng ý của ChineseRd.

6.3. Trường hợp xảy ra các Sự Kiện Bất Khả Kháng và/hoặc các sự cố ngoài ý muốn, Học viên có trách nhiệm hợp tác, phối hợp với ChineseRd để xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và/hoặc giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra đối với Học viên. Trường hợp Học viên không hợp tác, phối hợp đầy đủ với ChineseRd để xử lý, khắc phục sự cố và/hoặc các Sự Kiện Bất Khả Kháng thì ChineseRd sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm bồi thường, phạt vi phạm đối với bất kỳ thiệt hại hay sự gián đoạn dịch vụ nào của Học viên.

ĐIỀU 7. THANH TOÁN

7.1. Học viên sẽ phải thanh toán toàn bộ học phí trước khi khởi tạo dịch vụ.

7.2. Trường hợp Học viên đóng học phí thành hai đợt do có lý do chính đáng, tư vấn tuyển sinh có quyền quyết định thời hạn cho đợt nộp học phí tiếp theo. Nếu Học viên không hoàn thành học phí theo đúng thời hạn mà tư vấn tuyển sinh đã hẹn thì ChineseRd có quyền hủy khóa học mà Học viên đang học.

ĐIỀU 8. NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG LỚP HỌC CỦA CHINESERD.

Học viên đăng ký khóa học tại ChineseRd đồng nghĩa với việc đồng ý tuân thủ với những điều khoản trên và những quy định trong lớp học của ChineseRd dưới đây. Học viên không thể lấy lý do chưa đọc bản thỏa thuận và những quy định này mà cho rằng bản thỏa thuận này không có hiệu lực hoặc hủy bỏ bản thoả thuận.

8.1 .Chuẩn bị trước khi lên lớp

 8.1.1 Người dùng phải trang bị cho mình những thiết bị cần thiết để truy cập hệ thống học của ChineseRd như điện thoại, máy tính cá nhân, máy tính bảng, máy tính bàn có cài đặt camera, tai nghe có micro và đường truyền Internet nhanh, ổn định.

Người dùng tự trả phí điện thoại và phí mạng liên quan đến dịch vụ này.

8.1.2. Xin phép nghỉ (ốm đau, việc riêng,…)

– Học viên học hình thức lớp 1-1 vui lòng click vào “Xin nghỉ phép” trên ứng dụng ChineseRd Plus 12 tiếng trước (>12 giờ) khi bắt đầu buổi học hoặc phải thông báo với giáo vụ để giáo vụ báo với giáo viên chuyển giờ học. Nếu Học viên báo xin nghỉ trong vòng 12 tiếng trước giờ (=<12giờ) học thì buổi học đó trên hệ thống vẫn bị trừ và ChineseRd sẽ trả 100% lương cho giáo viên.

– Đối với Học viên lớp nhóm, Học viên xin nghỉ học không được học bù với bất kể lý do nào.

8.2. Quy định trong lớp học.

8.2.1. Học viên sẽ phải học lớp, giáo viên và thời gian theo sự chỉ định của ChineseRd.

8.2.2. Nếu như giáo viên của lớp đến muộn hoặc do thiết bị mạng của giáo viên có vấn đề ảnh hưởng tới thời lượng học của lớp thì Học viên có thể đề xuất bổ sung giờ học.

8.2.3. Bất kể Học viên nào tới muộn 15 phút trở lên được coi là vắng mặt, điểm trên hệ thống vẫn bị trừ và không được học bù.

8.2.4. Học viên nào rời sớm khỏi lớp học, nghỉ giữa chừng thi điểm trên hệ thống vẫn bị trừ và không được học bù.

8.2.5. Học viên bỏ ngang trong quá trình học, không thông báo với giáo vụ trên hệ thống vẫn bị trừ điểm và không được học bù, hoàn học phí dưới bất kể hình thức nào.

8.2.6. Trong quá trình học, Học viên muốn chuyển hình thức lớp học hoặc chuyển khóa học phải liên hệ với giáo vụ của ChineseRd.

Mỗi Học viên được chuyển đổi hình thức lớp học hoặc chuyển khóa học duy nhất 1 lần. Trong thời gian chờ xác nhận của ChineseRd, Học viên vẫn phải theo học khóa đang học theo đúng thời gian cố định như thỏa thuận ban đầu.

Khi chuyển hình thức học hoặc khóa học, Học viên phải chịu tất cả các chi phí chuyển đổi và ChineseRd sẽ không hoàn học phí chênh lệch.

Các hợp đồng của khóa học trước đó của Học viên sẽ không còn hiệu lực khi Học viên chuyển hình thức lớp hoặc chuyển khóa học.

Thời gian chuyển đổi khóa học thành công khi Học viên hoàn tất các chi phí chuyển đổi, thời hạn không quá 1 tháng kể từ ChineseRd xác nhận chuyển đổi khóa học cho Học viên. Nếu Học viên không hoàn tất chi phí chuyển đổi trong thời hạn này, ChineseRd sẽ hủy tất cả khóa học của Học viên và không hoàn bất kể chi phí nào cho Học viên.

8.2.7. Thời hạn bảo lưu giữa hai khóa học dành cho Học viên đăng ký từ hai khóa học trở lên tối đa là 2 tháng. Nếu Học viên không lên lớp trước thời hạn này thì ChineseRd sẽ hủy tất cả khóa học của Học viên và không hoàn bất kể chi phí nào cho Học viên.

Nếu Học viên đăng ký khóa học nhưng không lên học trong thời hạn là 2 tháng thì ChineseRd cũng sẽ hủy khóa học và không hoàn bất kể chi phí nào cho Học viên.

ĐIỀU 9: THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT THOẢ THUẬN

9.1. Thời hạn:

Thỏa thuận này có thời hạn đến ngày thời hạn sử dụng khóa học ChineseRd trong Hợp đồng cam kết chất lượng giảng dạy của Học viên ký kết với trung tâm ChineseRd.

9.2. Thỏa thuận này sẽ được chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra các trường hợp sau đây:

(a) Học viên hoặc ChineseRd thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng cam kết chất lượng giảng dạy trước thời hạn;

(b) Học viên vi phạm bất kỳ Hành vi cấm nào ở Điều 5.

(c) Một bên vi phạm nghĩa vụ, cam kết, bảo đảm trong thỏa thuận này.

9.3. Trong trường hợp Học viên chủ động chấm dứt Hợp đồng cam kết chất lượng giảng dạy / Sử dụng dịch vụ trước thời gian thỏa thuận, toàn bộ học phí đã thanh toán ChineseRd sẽ không được hoàn trả.

ĐIỀU 10: XỬ LÝ DỮ LIỆU KHI CHẤM DỨT DỊCH VỤ.

10.1. Khi kết thúc khóa học, Học viên vẫn được xem lại những video thu hình của buổi học. Nhưng Học viên vẫn phải đảm bảo các quyền riêng tư  như ở Điều 5 và 6.2 .

10.2. ChineseRd vẫn duy trì cam kết vĩnh viễn bảo mật thông tin của Học viên như ở Điều 2.

ĐIỀU 11: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

11.1. Luật áp dụng:

Thỏa thuận này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Thỏa thuận.

11.2. Thẩm Quyền Xét Xử:

Học viên và ChineseRd đồng ý rằng, trường hợp xảy ra các tranh chấp, mâu thuẫn mà Học viên và ChineseRd không thể tự giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì vụ việc, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi ChineseRd đăng ký trụ sở chính.