Website https://www.chineserd.com/, https://www.chineserd.vn/ và ứng dụng ChineseRd Trên iOS và Android (sau đây được gọi chung là “Con đường Hoa ngữ”) là phần mềm được cung cấp bởi Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Con đường Hoa ngữ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108903060 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 16/09/2019).

Với việc truy cập và sử dụng Con đường Hoa ngữ, bạn đã đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản dưới đây.

Chính sách bảo mật

Con đường Hoa ngữ tôn trọng sự riêng tư của người dùng. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin người dùng chia sẻ như tên, email và số điện thoại chỉ để cung cấp cho người dùng những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi tin là sẽ có ích cho họ.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Con đường Hoa ngữ cần thu thập thông tin của bạn để tạo cho bạn một tài khoản riêng mà chỉ có bạn mới có thể truy cập và sử dụng được.

Những thông tin tối thiểu để tạo một tài khoản bao gồm: tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Những thông tin khác về bạn như ngày sinh, giới tính, thành phố bạn đang ở,… là không bắt buộc nhưng Con đường Hoa ngữ khuyến khích việc cung cấp đầy đủ thông tin để Con đường Hoa ngữ có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với bạn.

Phạm vi sử dụng thông tin

Con đường Hoa ngữ giữ bí mật và nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho tất cả những thông tin mà bạn cung cấp để thực hiện việc thanh toán tại Con đường Hoa ngữ.

  • Thanh toán bằng tiền mặt: Những thông tin như tên, số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng, … sẽ được Con đường Hoa ngữ bảo mật tuyệt đối.
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng thông qua ứng dụng: Con đường Hoa ngữ Thông tin về thẻ tín dụng của bạn do Apple Inc. và Google Inc. xử lý. Con đường Hoa ngữ không nhận hay lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp cho Apple Inc. hay Google Inc. về thẻ tín dụng của bạn. Bảo mật về thông tin thẻ tín dụng của bạn trên nền tảng iOS và Android được đảm bảo bởi Apple Inc. và Google Inc..
Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của bạn được sử dụng cho các mục đích sau đây:

  • Cung cấp và giới thiệu cho bạn những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mục tiêu học tập của bạn
  • Sử dụng trong nội bộ Con đường Hoa ngữ nhằm hỗ trợ bạn khi cần thiết
  • Liên lạc với bạn để giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của bạn gửi cho Con đường Hoa ngữ
  • Liên lạc với bạn khi cần thiết về việc sử dụng và trải nghiệm của bạn
Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày hết hạn tài khoản (có phí) gần nhất của bạn ở Con đường Hoa ngữ. Sau khoảng thời gian trên, dữ liệu của bạn có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Trước đó, bạn cũng có thể yêu cầu đóng và xóa dữ liệu tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên lạc với Con đường Hoa ngữ.

Các điều khoản sử dụng

Với việc sử dụng Con đường Hoa ngữ, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản dưới đây:

  • Không tạo tài khoản ở Con đường Hoa ngữ bằng các thông tin giả tạo, không chính xác hoặc thông tin của người khác về tên họ, email và số điện thoại. Khi tạo tài khoản ở Con đường Hoa ngữ, người dùng cam kết về tính xác thực của thông tin mà mình cung cấp và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các nội dung đó. Khi tạo tài khoản tại đây, bạn đồng ý nhận email cập nhật về các tính năng và bài viết mới cũng như các khuyến mại. Người dùng hoàn toàn có thể hủy đăng ký nhận các email bằng đường link ở cuối email.
  • Không truy cập Con đường Hoa ngữ bằng các chương trình tự động
  • Trong quá trình sử dụng Con đường Hoa ngữ, tất cả các dữ liệu bao gồm các thông tin về kết quả, lịch sử học tập, tài liệu học tập, hình ảnh, âm thanh và tất cả các dữ liệu khác do bạn cung cấp, tạo ra hoặc được thu thập bởi Con đường Hoa ngữ thông qua việc học, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng Con đường Hoa ngữ.
  • Không được sao chép, phát tán hay phát hành bất kỳ tài liệu nào có ở Con đường Hoa ngữ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Con đường Hoa ngữ. Tuy nhiên, người dùng có thể để đường dẫn (link) đến những tài liệu ở Con đường Hoa ngữ.

Việc vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào ở trên, được xác định bởi Con đường Hoa ngữ, sẽ dẫn tới việc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa không thời hạn và bạn sẽ không thể sử dụng những sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua ở Con đường Hoa ngữ.

QUY ĐỊNH BẢO LƯU CHO HỌC VIÊN CHINESERD

1. QUY ĐỊNH CHO LỚP 1-1

Quy định 1: Những học viên ngừng học giữa chừng Trung tâm không hoàn lại học phí với bất kể lý do nào.

Quy định 2: Học viên được bảo lưu 2 lần 100% số buổi học còn lại; tổng thời gian bảo lưu 2 lần không quá 4 tháng. Thời gian được tính kể từ ngày giáo vụ tiếp nhận thông tin. (Không áp dụng với những học viên mới chỉ đặt cọc hoặc nộp 1 phần học phí)
Quy định 3: Những học viên mới chỉ nộp cọc hoặc nộp 1 phần học phí không được bảo lưu số buổi học còn lại, không hoàn phí dưới bất kể hình thức nào.

2. QUY ĐỊNH CHO LỚP NHÓM

Quy định 1: Những học viên ngừng học giữa chừng Trung tâm ChineseRd sẽ không hoàn lại học phí với bất kể lý do nào.
Quy định 2: Đối với học viên đóng học phí 1 khóa, muốn bảo lưu để thời gian sau quay lại học thì thời hạn bảo lưu không quá 2 tháng kể từ ngày bảo lưu (tính từ ngày Giáo vụ ChineseRd xác nhận và đồng ý) và yêu cầu bắt buộc học viên phải học lại từ đầu khóa đó.
Đối với học viên đóng học phí combo cho nhiều khóa học, yêu cầu học khóa học tiếp theo theo sự sắp xếp của Trung tâm. Học viên muốn nghỉ giữa hai khóa để ôn tập thì thời gian nghỉ không quá 2 tháng kể từ ngày khóa học trước đó kết thúc.
Học viên phải chủ động liên hệ lại với Trung tâm trước thời hạn. Nếu quá thời hạn bảo lưu, khóa học sau đó theo combo của học viên sẽ tự hủy.
Quy định 3: Học viên khi bảo lưu khóa học sẽ được nhận lại 70% giá trị số buổi học còn lại được tính theo học phí học viên nộp ban đầu. (không hoàn lại bằng tiền mặt)
Quy định 4: Đối với học viên muốn chuyển đổi hình thức học nhóm sang lớp học 1-1 hay các khóa học khác cũng chỉ được nhận lại 70 % giá trị của số buổi còn lại tính theo giá trị khoá học tại thời điểm học viên đăng ký (không hoàn lại bằng tiền mặt), từ đó sẽ tính học phí chênh lệch giữa các khóa học.

Quy định này được áp dụng từ ngày 16 tháng 09 năm 2019 và sẽ có hiệu lực cho đến khi có chỉ định khác.