LÝ DO LỰA CHỌN KHÓA LUYỆN THI HSKK TẠI CHINESERD! 

 

HÌNH THỨC LỚP HỌC 

 

 LỚP NHÓM  

  ✓ Tối đa 6 học viên. 

  ✓ Giờ học cố định. 

  ✓ Bài giảng được thiết kế phù hợp với trình độ của mỗi học viên. 

 

 LỚP 1-1 

  ✓ Lựa chọn giáo viên (Việt Nam hoặc Trung Quốc) phù hợp với nhu cầu. 

  ✓ Giờ học được sắp xếp linh hoạt theo lịch trình cá nhân. 

  ✓ Lộ trình học tập được cá nhân hóa phù hợp với trình độ. 

 

 LỚP NHÓM  

  ✓ Tối đa 6 học viên. 

  ✓ Giờ học cố định. 

  ✓ Bài giảng được thiết kế phù hợp với trình độ của mỗi học viên. 

 
  LỘ TRÌNH KHÓA HỌC

   

  THAM GIA KHÓA HỌC CÙNG GIÁO VIÊN PHÙ HỢP VỚI BẠN

   

  90%

    GIÁO VIÊN TRUNG QUỐC

   10%

    GIÁO VIÊN ĐẾN TỪ CÁC NƯỚC BẢN ĐỊA

  90%

    GIÁO VIÊN

  TRUNG QUỐC

  10%

    GIÁO VIÊN ĐẾN TỪ

      CÁC NƯỚC BẢN ĐỊA