kết quả Đánh giá chi tiết

Sau khi test bạn sẽ nhận ngay một bản kết quả đánh giá chi tiết như dưới đây.

kiểm tra phát âm tiếng Trung

Báo cáo chi tiết từng lỗi phát âm

kết quả Đánh giá chi tiết

Sau khi test bạn sẽ nhận ngay một bản kết quả đánh giá chi tiết như dưới đây.

kiểm tra phát âm tiếng Trung

Báo cáo chi tiết từng lỗi phát âm

kiểm tra phát âm tiếng Trung

So sánh kết quả đánh giá

Bài test này được phát triển trên nền tảng bài kiểm tra trình độ tiếng phổ thông (普通话水平测试 (Putonghua Shuiping Ceshi); PSC)

PSC là chứng chỉ khẩu ngữ cho người Trung Quốc, gần như HSKK cho học sinh nước ngoài. Hãy xem kết quả của bạn tương đương với PSC cấp mấy bậc mấy nhé.

Xem thêm chi tiết
kiểm tra phát âm tiếng Trung

So sánh kết quả đánh giá

Bài test này được phát triển trên nền tảng bài kiểm tra trình độ tiếng phổ thông (普通话水平测试 (Putonghua Shuiping Ceshi); PSC)

PSC là chứng chỉ khẩu ngữ cho người Trung Quốc, gần như HSKK cho học sinh nước ngoài. Hãy xem kết quả của bạn tương đương với PSC cấp mấy bậc mấy nhé.

Xem thêm chi tiết

So sánh kết quả đánh giá

Bài test này được phát triển trên nền tảng bài kiểm tra trình độ tiếng phổ thông (普通话水平测试 (Putonghua Shuiping Ceshi); PSC)

PSC là chứng chỉ khẩu ngữ cho người Trung Quốc, gần như HSKK cho học sinh nước ngoài. Hãy xem kết quả của bạn tương đương với PSC cấp mấy bậc mấy nhé.

Xem thêm chi tiết
kiểm tra phát âm tiếng Trung

LÀM SAO ĐỂ THAM GIA TEST

Để giúp đỡ học viên toàn cầu luyện được phát âm chuẩn tiếng Trung, ChineseRd đã phát triển và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), kiểm tra độ chuẩn của học viên, phân tích những lỗi sai trong phát âm. Từ đó, học viên có được một đánh giá khách quan về trình độ phát âm của mình.

Chi tiết hướng dẫn test