Tag Archives: 出人头地

Câu chuyện thành ngữ “Xuất sắc hơn người”

Xuất sắc hơn người

Tìm hiểu câu chuyện nguồn gốc khi học một thành ngữ sẽ khiến bạn nhớ thành ngữ đó lâu hơn. Hôm nay hãy cùng ChineseRd tìm hiểu về thành ngữ “出人头地 (Xuất sắc hơn người)” cùng câu chuyện đằng sau nhé! Thành ngữ “出人头地 (chūréntóudì)” chỉ tài trí vượt trội hơn người bình thường. Mang hàm ý…