Tag Archives: âm bồi

Học tiếng Trung bằng âm bồi có thực sự hiệu quả?

Học tiếng Trung bằng âm bồi có thực sự hiệu quả?

Tại Việt Nam, có rất nhiều bạn áp dụng phương pháp học tiếng Trung bằng việc sử dụng các phiên âm bồi. Tức là sử dụng những âm có sẵn trong tiếng Việt để phát âm tiếng Trung. Vậy phương pháp học này có thực sự hiệu quả? Liên quan đến cách học này, tờ…