Tag Archives: bụng làm dạ chịu

Câu chuyện thành ngữ: Bụng làm dạ chịu

Bụng làm dạ chịu

Tìm hiểu câu chuyện nguồn gốc khi học một thành ngữ sẽ khiến bạn nhớ thành ngữ đó lâu hơn. Hôm nay hãy cùng ChineseRd tìm hiểu về thành ngữ ”作法自毙 (Bụng làm dạ chịu)“ cùng câu chuyện đằng sau nhé! Xem thêm: Thành ngữ: Lạy ông tôi ở bụi này Thành ngữ: Bụng làm…