Tag Archives: cách xưng hô bố của người trung quốc cổ đại

Cách gọi “bố” ở Trung Quốc thời cổ đại ra sao?

Cách gọi bố ở trung quốc thời cổ đại

Trung Quốc thời cổ đại, dân thường gọi bố là “爹 (/diē/: Cha, tía)”, người có địa vị gọi là 父亲大人 (/fùqīn dàrén/: Phụ thân đại nhân), con vua chúa gọi là “父王 (/fùwáng/: Phụ vương). Còn “父亲 (/fùqīn/: Phụ thân, cha) là cách gọi quen thuộc của thời cổ đại và hiện đại. Hiện…