Tag Archives: câu ghép

Bạn đã biết 10 dạng câu ghép trong tiếng Trung?

Câu ghép trong tiếng Trung

Câu ghép (复句) trong tiếng Trung được cấu tạo bởi hai hay nhiều mệnh đề có quan hệ về nghĩa. Các mệnh đề trong câu phức thường có khoảng ngắt và được biểu thị bởi dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm trong văn viết. Hãy cùng ChineseRd đi sâu vào tìm hiểu…