Tag Archives: dấu câu trong tiếng trung

Tìm hiểu về dấu câu trong tiếng Trung (Phần 2)

dấu câu tiếng trung

Dấu câu trong tiếng Trung (标点符号 /biāodiǎnfúhào/) là một phần cấu tạo nên văn viết và là công cụ trợ giúp không thể thiếu trong văn bản. Dấu câu giúp mọi người thể hiện tư tưởng, tình cảm và thấu hiểu ngôn ngữ viết một cách chính xác nhất. Việc ngắt câu trong văn nói…

Tìm hiểu về dấu câu trong tiếng Trung (Phần 1)

dấu câu

Dấu câu trong tiếng Trung (标点符号 /biāodiǎnfúhào/) dùng để chỉ rõ cách ngắt câu và ngữ điệu trong văn viết. Dấu câu là các ký hiệu hỗ trợ ghi chép ngôn ngữ của văn bản và là một phần cấu tạo nên văn viết. Vậy dấu câu trong tiếng Trung có những đặc điểm và…