Tag Archives: định ngữ

Tìm hiểu về định ngữ trong tiếng Trung

Định ngữ tiếng Trung

Định ngữ (定语) trong tiếng Trung là thành phần bổ nghĩa cho danh từ; biểu thị sở hữu, tính chất, số lượng,… Danh từ, đại từ, tính từ, số từ đều có thể làm định ngữ. Trong câu định ngữ được dùng để bổ nghĩa cho chủ ngữ và tân ngữ. Hãy cùng ChineseRd tìm…