Tag Archives: giới từ

Tìm hiểu về giới từ trong tiếng Trung

Giới từ tiếng Trung

Trong ngữ pháp tiếng Trung, giới từ là từ vựng hoặc phụ tố được dùng để thể hiện chức năng ngữ pháp của một từ và thường được sử dụng trước đại từ hoặc các cụm danh từ tạo thành kết cấu giới từ; biểu thị địa điểm, thời gian, trạng thái, cách thức, lý…