Tag Archives: Học bổng Chỉnh phủ Thành phố Nam Kinh

Học bổng Chính phủ Thành phố Nam Kinh

Học bổng Chính phủ Thành phố Nam Kinh

Từ năm 2013, Chính quyền thành phố Nam Kinh đã thành lập “Học bổng sinh viên quốc tế” với mục tiêu thu hút và khuyến khích nhiều sinh viên quốc tế theo học các trường đại học tại Nam Kinh. I. Nội dung học bổng Tên học bổng: 南京市政府奖学金 Thời gian apply: 1/3 đến 15/7 hàng…