Tag Archives: học tiếng Trung qua bài hát Đáp án của bạn

Học tiếng Trung qua bài hát “Đáp án của bạn”

Học tiếng Trung qua bài hát "Đáp án của bạn"

Bạn đã bao giờ mông lung về bản thân? Đi tìm đáp án cho cuộc sống của mình? Cùng nghe bài hát “Đáp án của bạn” để tìm ra câu trả lời cho bản thân. Dù cuộc sống có khó khăn vẫn cứ tin tưởng vào tương lai, dũng cảm để bước tiếp, vượt qua…