Tag Archives: thành ngữ chứa con số tiếng trung

Thành ngữ chứa con số trong tiếng Trung

Thành ngữ chứa các con số trong tiếng Trung

Từ xưa đến nay, người Trung Quốc thường sử dụng thành ngữ trong các cuộc đối thoại hàng ngày. Nếu muốn tìm hiểu về tiếng Trung, cũng như văn hoá Trung Hoa thì việc hiểu các câu thành ngữ là một điều rất quan trọng. Hôm nay, ChineseRd sẽ giới thiệu đến bạn thành ngữ chứa…