Tag Archives: từ tiếng anh mượn từ tiếng trung

Từ tiếng Anh “mượn” từ tiếng Trung dưới những hình thức nào?

Từ tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Trung

Không chỉ từ tiếng Trung “mượn” từ tiếng Anh mà ngược lại, tiếng Anh cũng mượn nhiều từ vựng từ tiếng Trung. Việc mượn từ vựng từ các thứ tiếng khác nói chung và tiếng Trung nói riêng đã tăng thêm sự phong phú cho cách biểu đạt trong tiếng Anh.  Xem thêm: Tìm hiểu…