Tag Archives: ý nghĩa của 君子周而不比

Câu nói “Người quân tử hòa đồng nhưng không thông đồng” có ý nghĩa gì?

Thành ngữ 周而不比

Bạn đã từng nghe câu nói “Người quân tử hòa đồng nhưng không thông đồng (君子周而不比)” bao giờ chưa? Đây là câu nói của Khổng Tử (551 TCN – 479 TCN) thể hiện sự khác biệt giữa người quân tử với kẻ tiểu nhân. Thành ngữ “周而不比” cũng được bắt nguồn từ câu nói trên….