Tiếng Trung Giao Tiếp
Tiếng Trung Giao Tiếp

Giao tiếp tốt là nói đúng chuẩn xác và khả năng ứng xử khéo léo. Đăng ký ngay để học cùng giáo viên bản ngữ.
  Giao tiếp tốt là nói đúng chuẩn xác và khả năng ứng xử khéo léo. Đăng ký ngay để học cùng giáo viên bản ngữ.
   Giao tiếp tốt là nói đúng chuẩn xác và khả năng ứng xử khéo léo. Đăng ký ngay để học cùng giáo viên bản ngữ.
    Phương pháp học

    Phương pháp học

    Đắm mình trong biển ngôn ngữ + Tích tiểu thành đại = học hiệu quả nhất

    Phương pháp học

    Đắm mình trong biển ngôn ngữ + Tích tiểu thành đại = học hiệu quả nhất

    “ĐẮM MÌNH TRONG BIỂN NGÔN NGỮ”

    Với phương pháp này, bạn có thể học ngoại ngữ trong môi trường thực tế hàng ngày. Do đó, bạn học ngôn ngữ mới một cách tự nhiên như tiếng mẹ đẻ mà KHÔNG CÓ bất kỳ áp lực nào về từ vựng hay ngữ pháp. Kỹ năng được cải thiện và nâng cao, vận dụng ngôn ngữ mới vào giao tiếp hàng ngày.

    “Tích tiểu thành đại”

    Mỗi buổi học ngắn gọn, thời lượng vừa đủ cho bạn tâm chung học và tiếp thu kiến thức. Đồng thời, một kỹ năng được học thường xuyên với tần xuất cao sẽ luôn luôn có hiệu quả hơn học một buổi dài. Theo kinh nghiệm giảng dạy của chúng tôi, học viên học tuần 3 buổi, mỗi buổi 30-45 phút hiệu quả nhất.

    ///VÌ SAO NÊN HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP///

    ///VÌ SAO NÊN HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP///

    Vì sao nên học tiếng trung giao tiếp

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala Yousafzai

    Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

     Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    giáo viên tiếng trung trẻ em

    李洋 (Li Yang)

    Kinh nghiệm: 9 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    黄小冰 (Huang Xiaobing)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    袁俊莉 (Yuan Junli)

    Kinh nghiệm: 6 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    张莉 (Zhang Li)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    冯琪 (Feng Qi)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    赵贺(Zhao he)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    李宜(Li Yi)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    马国涛(Ma Guotao)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala YousafzaiĐội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

     Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    giáo viên tiếng trung trẻ em

    李洋 (Li Yang)

    Kinh nghiệm: 9 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    黄小冰 (Huang Xiaobing)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    袁俊莉 (Yuan Junli)

    Kinh nghiệm: 6 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    张莉 (Zhang Li)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    冯琪 (Feng Qi)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    赵贺(Zhao he)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    李宜(Li Yi)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    马国涛(Ma Guotao)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala YousafzaiĐội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

    Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    giáo viên tiếng trung trẻ em

    李洋 (Li Yang)

    Kinh nghiệm: 9 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    黄小冰 (Huang Xiaobing)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张梦茵 (Zhang Mengyin)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张颖迪(Zhang Yingdi )

    Kinh nghiệm: 7 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    Nguyễn Phương Nhung

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    关碧珠 (Guan Bizhu)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    孙宇 (Jasmine Sun)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    袁俊莉 (Yuan Junli)

    Kinh nghiệm: 6 năm

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung Giao Tiếp Sơ Cấp
    Tiếng Trung Giao Tiếp Trung Cấp
    Tiếng Trung Giao Tiếp Cao Cấp

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung Giao Tiếp Sơ Cấp
    Tiếng Trung Giao Tiếp Trung Cấp
    Tiếng Trung Giao Tiếp Cao Cấp

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung Giao Tiếp Sơ Cấp
    Tiếng Trung Giao Tiếp Trung Cấp
    Tiếng Trung Giao Tiếp Cao Cấp

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Bắt đầu học từ thanh mẫu, vẫn mẫu cơ bản tới nâng cao. Giáo viên vui vẻ đầy năng lượng kết hợp âm thanh, hình ảnh nhằm tăng phản xạ. Từ vựng và tình huống thực tế giúp áp dụng ngay vào cuộc sống khi giao tiếp.

    Lớp học 1 thầy 1 trò

    Lớp học theo hình thức 1-1 dành cho những bạn bận rộn, thời gian hạn hẹp, muốn có thời gian linh hoạt theo thời gian của cá nhân.

    Học viên Lệ Mỹ – Lớp khẩu ngữ cao cấp

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Bắt đầu học từ thanh mẫu, vẫn mẫu cơ bản tới nâng cao. Giáo viên vui vẻ đầy năng lượng kết hợp âm thanh, hình ảnh nhằm tăng phản xạ. Từ vựng và tình huống thực tế giúp áp dụng ngay vào cuộc sống khi giao tiếp.

    Lớp học 1 thầy 1 trò

    Lớp học theo hình thức 1-1 dành cho những bạn bận rộn, thời gian hạn hẹp, muốn có thời gian linh hoạt theo thời gian của cá nhân.

    Học viên Lệ Mỹ – Lớp khẩu ngữ cao cấp

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Lớp học 1 thầy 1 trò

    Lớp học theo hình thức 1-1 dành cho những bạn bận rộn, thời gian hạn hẹp, muốn có thời gian linh hoạt theo thời gian của cá nhân.

    Học viên Lệ Mỹ – Lớp khẩu ngữ cao cấp

    CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

    Học bao lâu thì có thể giao tiếp được tiếng Trung?

    Trước khi học giao tiếp tiếng Trung, học viên cần có nền tảng cơ bản ở HSK 2 – HSK 3. Sau đó có thể tham gia khóa giao tiếp sơ cấp. Khóa sơ cấp của ChineseRd sẽ do giáo viên Trung Quốc giảng dạy, chủ yếu học nghe nói và tập phản xạ. Trong quá trình học giáo viên sẽ cung cấp từ vựng và sửa lỗi sai về ngữ pháp trong câu nói của bạn. Nếu học từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp, học viên sẽ học khoảng 135 tiết. Học trong vòng bao lâu có thể giao tiếp được phụ thuộc vào tốc độ học của học viên. 

    Lộ trình của khóa giao tiếp như thế nào? (Khóa giao tiếp học những gì?)

    Khóa giao tiếp nhóm (tối đa 5 học viên) tại ChineseRd có lịch học cố định. Học viên có thể chọn lớp sơ cấp, trung cấp hoặc cao cấp. Chương trình giao tiếp sơ cấp mở rộng 600+ từ vựng, có thể giao tiếp cơ bản ở các chủ đề thông dụng trong cuộc sống mà không gặp vấn đề gì, có thể chủ động tạo dựng câu và duy trì đoạn hội thoại ngắn. 

    Ở khóa trung cấp và cao cấp, từ vựng, ngữ pháp được bổ sung nâng cao hơn. Lúc này, học viên phản xạ nhanh, tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ, quan điểm một cách tự nhiên khi giao tiếp ở những chủ để thường ngày, cũng như công việc,… 

    Với khóa 1-1, học viên được xếp lộ trình và lịch học theo nhu cầu cá nhân. 

    Giáo viên Việt Nam hay giáo viên Trung Quốc ?

    Học giao tiếp với giáo viên Việt Nam hay giáo viên Trung Quốc?

    Tùy thuộc vào trình độ và khả năng tiếng Trung cũng như tiếng Anh hiện tại của mình, bạn có thể học với giáo viên bản ngữ hoặc giáo viên Việt Nam. Các thầy cô của ChineseRd đều tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế. Với tỉ lệ tuyển dụng 100 hồ sơ chỉ chọn 5 giáo viên, mỗi thầy cô sẽ phải thông qua 3 vòng đào tạo mới có thể bắt đầu giảng dạy tại ChineseRd.

    Trung tâm có giáo viên người Trung Quốc có trình độ tiếng Anh tốt. Những bạn có thể tiếng Anh thì có thể học song ngữ, học tiếng Trung và giao tiếp tiếng Anh. 

    Có giáo viên Trung Quốc biết tiếng Việt có thể dạy không?

    Đối với bạn mới bắt đầu (học tiếng Trung sơ cấp), Trung tâm cũng có giáo viên người Trung Quốc nói được tiếng Việt. Hãy liên hệ trung tâm để hẹn lịch học.

    Quyền lợi khi đăng ký học

    1. Cam kết chất lượng

    • Đội ngũ giáo viên

    Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, nhiệt tình, và giàu kinh nghiệm đào tạo…

    Các thầy cô của ChineseRd đều tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế. Với tỉ lệ tuyển dụng 100 hồ sơ chỉ chọn 5 giáo viên, mỗi thầy cô sẽ phải thông qua 3 vòng đào tạo mới có thể bắt đầu giảng dạy tại ChineseRd.

    Đội ngũ giáo viên bản ngữ tại ChineseRd đều được yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Trung phổ thông từ cấp 2 trở lên.

    • Học mọi lúc mọi nơi

    Hệ thống học tập độc quyền do ChineseRd tự phát triển. Có thể dễ dàng xem lại video lớp học, nộp bài tập, báo cáo học tập sau mỗi buổi học,… ngay trên thiết bị học.

    Học tập trên đa nền tảng như điện thoại, máy tính bảng, máy tính.

    Lưu ý: điện thoại và máy tính bảng cần tải APP ChineseRd Plus, máy tính có thể vào học trực tiếp trên website: https://www.chineserd.com/ hoặc vào đăng nhập tài khoản tại đây: https://school.chineserd.com/#/login

    • Học trực tuyến tương tác trực tiếp

    Phòng học trực tuyến 2 chiều được thiết kế riêng cho giảng dạy tiếng Trung. Trên giao diện học có đầy đủ các công cụ phục vụ giảng dạy như bút màu, tẩy, đánh dấu, gõ chữ, vẽ chữ… Nội dung từ 2 phía sẽ được hiển thị ngay lập tức cho bên còn lại, thời gian tương tác giữa GV và HS được tiết kiệm tối đa.

    2. Cam kết dịch vụ

    Giáo vụ: Theo dõi hiệu quả học tập trong suốt quá trình học. Giải đáp các thắc mắc về chuyên môn, hệ thống học tập,…

    Báo cáo học tập sau mỗi buổi học, chủ động nắm được tình hình tiến độ học tập

    Đóng tiền học như thế nào?
    1. Thanh toán trực tuyến:

    Nếu thanh toán bằng phương thức chuyển khoản, học viên chuyển khoản theo số tài khoản:

    Tên tài khoản: Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

    (tên viết tắt: CHINESERD CO.,LTD)

    Số tài khoản: 19135119882013

    Ngân hàng: Techcombank Hà Thành – Hà Nội

    Lưu ý:

    Khi thanh toán với hình thức này, trước khi xác nhận thanh toán, khách hàng vui lòng kiểm tra lại thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản, số tiền thanh toán. Khi xác định các thông tin trùng khớp với các thông tin ChineseRd cung cấp mới nhấn xác nhận thanh toán.

    1. Thanh toán trực tiếp:

    Học viên đăng ký khóa học có thể thanh toán trực tiếp tại trung tâm ở Hà Nội. 

    Một số câu hỏi khác

    Có giấy chứng nhận không?

    Có. giấy chứng nhận kết thúc khoá học, hoàn thành số giờ đào tạo nhất định và hoàn thành tất cả các nghiệm vụ của khoá học. Tất cả các chứng chỉ đều có mã số riêng và bạn sẽ có thể xác minh tính xác thực của nó.

    Học online là xem video?

    Học trực tuyến tại ChineseRd là tương tác trực tuyến hai chiều với giáo viên. Giáo viên có thể nhanh chóng sửa lỗi, trả lời những câu hỏi của học sinh ngay lập tức.

    Bận đi học (hoặc đi làm) có học được không?

    Có lớp một thầy một trò, được linh hoạt giờ học theo lịch của mình. B có thể đặt lớp từ 5h-23h hàng ngày. Nếu có việc bận có thể hẹn lại lớp học trước 5 tiếng.

    Nếu bạn vẫn còn đang phân vân?

    Hãy để lại thông tin bên cạnh để chúng tôi sẽ liên hệ giúp bạn lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu và thời gian của bạn. 
     CÁCKHOÁ HỌC KHÁC TẠI CHINESERD

     Khoá học (HSK 1-6) tập trung từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp đủ tiêu chuẩn thi HSK và HSKK theo cấp học

     Chương trình học chuẩn quốc tế theo các cấp độ, phù hợp cho bé từ 4- 12 tuổi, giáo trình thú vị đẹp mặt, sống động

     Tiếng Trung cho người đi làm. Giáo trình riêng, thời gian học linh hoạt, có đủ các cấp độ học, cam kết đầu ra