Tiếng Trung HSK
Tiếng Trung HSK

Học Tiếng Trung – HSK không khó đã có ChineseRd lo. Đầu tư một lần nhận ngay kết quả. Hẹn tư vấn ngay cùng giáo viên chuyên môn.
  Học Tiếng Trung – HSK không khó đã có ChineseRd lo. Đầu tư một lần nhận ngay kết quả. Hẹn tư vấn ngay cùng giáo viên chuyên môn.
   Học Tiếng Trung – HSK không khó, đã có ChineseRd lo. Đầu tư một lần nhận ngay kết quả. Hẹn tư vấn ngay cùng giáo viên chuyên môn.
    ĐƯỢC GÌ KHI HỌC

    TIẾNG TRUNG – HSK

    ///ĐƯỢC GÌ KHI HỌC TIẾNG TRUNG – HSK ///

    ///ĐƯỢC GÌ KHI HỌC TIẾNG TRUNG – HSK ///

    Khoá học và lộ trình

    Khoá HSK tại ChineseRd được chia thành 6 cấp: HSK 1, 2 (Sơ cấp); HSK 3, 4 (Trung cấp); HSK 5, 6 (Cao cấp) dành cho người mới bắt đầu học tới nâng cao. Lựa chọn trình độ phù hợp với bạn theo lộ trình bên dưới.

    Hsk1
    hsk 2
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK

    Khoá học và lộ trình

    Khoá HSK tại ChineseRd được chia thành 6 cấp: HSK 1, 2 (Sơ cấp); HSK 3, 4 (Trung cấp); HSK 5, 6 (Cao cấp) dành cho người mới bắt đầu học tới nâng cao. Lựa chọn trình độ phù hợp với bạn theo lộ trình bên dưới.

    Hsk1
    hsk 2
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK

    Khoá học và lộ trình

    Khoá HSK tại ChineseRd được chia thành 6 cấp: HSK 1, 2 (Sơ cấp); HSK 3, 4 (Trung cấp); HSK 5, 6 (Cao cấp) dành cho người mới bắt đầu học tới nâng cao. Lựa chọn trình độ phù hợp với bạn theo lộ trình bên dưới.

    Hsk1
    hsk 2
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK
    Tiếng Trung HSK

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala YousafzaiĐội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

     Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    李宜 (Li Yi)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Đặng Văn Hải

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Cao Thị Nhung

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张梦茵 (Zhang Mengyin)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    孙帆 (Sun fan)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Vũ Thị Phượng

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Nguyễn Thị Việt Mỹ

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    李吉阳 (Li Jiyang)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala YousafzaiĐội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

     Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    李宜 (Li Yi)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Đặng Văn Hải

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Cao Thị Nhung

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张梦茵 (Zhang Mengyin)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    孙帆 (Sun fan)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Vũ Thị Phượng

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Nguyễn Thị Việt Mỹ

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    李吉阳 (Li Jiyang)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala YousafzaiĐội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

    Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    李宜 (Li Yi)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Đặng Văn Hải

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张梦茵 (Zhang Mengyin)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Cao Thị Nhung

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Vũ Thị Phượng

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    孙帆 (Sun fan)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    Nguyễn Thị Việt Mỹ

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Giáo viên tiếng Trung Thương mại tại ChineseRd

    李吉阳 (Li Jiyang)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Lớp học 1 thầy 1 trò

    Lớp học theo hình thức 1-1 dành cho những bạn bận rộn, thời gian hạn hẹp, muốn có thời gian linh hoạt theo thời gian của cá nhân.

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Lớp học 1 thầy 1 trò

    Lớp học theo hình thức 1-1 dành cho những bạn bận rộn, thời gian hạn hẹp, muốn có thời gian linh hoạt theo thời gian của cá nhân.

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Lớp học 1 thầy 1 trò

    Lớp học theo hình thức 1-1 dành cho những bạn bận rộn, thời gian hạn hẹp, muốn có thời gian linh hoạt theo thời gian của cá nhân.

    Lớp học 1 thầy 6 trò

    Nếu bạn không bị gò bó thời gian thì hình thức học này phù hợp với bạn. Lớp nhóm 6 bạn giúp giảm chi phí, về nội dung kiến thức thì tương tự như lớp học 1 thầy 1 trò.

    Lớp học 1 thầy 6 trò

    Nếu bạn không bị gò bó thời gian thì hình thức học này phù hợp với bạn. Lớp nhóm 6 bạn giúp giảm chi phí, về nội dung kiến thức thì tương tự như lớp học 1 thầy 1 trò.

    Lớp học 1 thầy 6 trò

    Nếu bạn không bị gò bó thời gian thì hình thức học này phù hợp với bạn. Lớp nhóm 6 bạn giúp giảm chi phí, về nội dung kiến thức thì tương tự như lớp học 1 thầy 1 trò.

    CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

    Giáo trình Tiếng Trung ChineseRd sử dụng là giáo trình gì ?

    Giáo trình chuẩn HSK (标准教程)

    Được ủy quyền bởi Hanban, đồng phát triển bởi Nhà xuất bản Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh và Kiểm tra tiếng Trung Quốc tế (CTI), sử dụng đề thi HSK là tài liệu cơ bản, thiết kế chương trình khoa học và chặt chẽ với chủ đề quen thuộc, phong cách tự nhiên, đạt được toàn diện về nội dung, định dạng và cấp độ bài thi HSK.

    Giáo trình chuẩn HSK (标准教程) là một bộ sách tài liệu dạy tiếng Trung mới thể hiện đầy đủ quan điểm “kết hợp giữa thi và dạy, thúc đẩy việc học qua thi, thúc đẩy việc dạy bằng thi”. Cả bộ tài liệu hướng dẫn được chia thành 6 cấp độ tương ứng với đề thi HSK, từ cấp 1-3, mỗi cấp 1 quyển giáo trình, từ 4-6 mỗi cấp 2 quyển, tổng cộng 9 quyển.

    Giáo viên Việt Nam hay giáo viên Trung Quốc ?

    Học phí giáo viên Việt Nam và giáo viên Trung Quốc có gì khác biệt?

    Học phí lớp do giáo viên Việt Nam và giáo viên Trung Quốc giảng dạy là hoàn toàn như nhau. ChineseRd đảm bảo chất lượng đầu vào của giáo viên, chất lượng giảng dạy và kết quả học tập nên không có sự chênh lệch về học phí khi chọn giáo viên giảng dạy. 

    Có giáo viên Trung Quốc biết tiếng Việt có thể dạy bé không?

    Trung tâm có giáo viên người Trung Quốc có trình độ tiếng Anh tốt. Những bé có thể tiếng Anh thì có thể học song ngữ, học tiếng Trung và giao tiếp tiếng Anh. 

    Ngoài ra, Trung tâm cũng có giáo viên người Trung Quốc nói được tiếng Việt. Hãy liên hệ trung tâm để hẹn lịch học.

    Lớp nhóm với lớp 1-1 khác nhau như thế nào?
    • Lớp nhóm tối đa bao nhiêu người? 

    Lớp nhóm của ChineseRd tối đa 6 người. Với lớp nhóm ít người, hiệu quả học tập sẽ cao hơn. Học viên sẽ được tương tác nhiều hơn với giáo viên.

    • Lớp nhóm với lớp 1-1 khác nhau như thế nào?

    Lớp nhóm tối đa 6 người sẽ học vào giờ cố định 20-22h thứ 2/4/6 hoặc 3/5/7. Khóa HSK 1 – HSK 3 sẽ học với giáo viên Việt Nam và khóa HSK 4 – HSK 6 sẽ do giáo viên Trung Quốc giảng dạy.

    Với lớp 1-1, học viên được thiết kế lộ trình học tập và lịch học phù hơp với bản thân. Ngoài ra, học viên có thể lựa chọn học với giáo viên Việt Nam hoặc giáo viên Trung Quốc.

    Cách thức thanh toán học phí?
    1. Thanh toán trực tuyến:

    Nếu thanh toán bằng phương thức chuyển khoản, học viên chuyển khoản theo số tài khoản:

    Tên tài khoản: Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

    (tên viết tắt: CHINESERD CO.,LTD)

    Số tài khoản: 19135119882013

    Ngân hàng: Techcombank Hà Thành – Hà Nội

    Lưu ý:

    Khi thanh toán với hình thức này, trước khi xác nhận thanh toán, khách hàng vui lòng kiểm tra lại thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản, số tiền thanh toán. Khi xác định các thông tin trùng khớp với các thông tin ChineseRd cung cấp mới nhấn xác nhận thanh toán.

    1. Thanh toán trực tiếp:

    Học viên đăng ký khóa học có thể thanh toán trực tiếp tại trung tâm ở Hà Nội. 

    Tìm hiểu về HanBan, chứng chỉ HSK

    HanBan là gì?

    HanBan là tổ chức phi chính phủ liên kết với bộ giáo dục Trung Quốc để quản lý và cấp phép kỳ thi chứng chỉ Hán ngữ quốc tế HSK.

    HSK là gì?

    HSK là viết tắt của 汉语水平考试 (Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì), là kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ, dành cho những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hán (bao gồm người ngoại quốc, người Hoa ở nước ngoài hoặc thậm chí là một số dân tộc thiểu số ở Trung Quốc).

    Kỳ thi trình độ Hán ngữ (HSK) được thiết kế và phát triển bởi Trung tâm kiểm tra trình độ Hán ngữ – trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (北京语言大学). Kỳ thi HSK bao gồm ba mức độ: Cơ bản, Trung cấp và Cao cấp.

    Trình độ cũ: Được chia thành 6 cấp: HSK 1, 2 (Sơ cấp); HSK 3, 4 (Trung cấp); HSK 5, 6 (Cao cấp)

    Trình độ mới: Được chia thành 9 cấp: HSK 1, 2, 3 (Sơ cấp); HSK 4, 5, 6 (Trung cấp); HSK 7, 8, 9 (Cao cấp)

    HSK còn có tác dụng gì?

    – Có HSK 3 trở lên bạn sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia.

    – HSK sẽ giúp bạn dễ dàng xin học bổng du học Trung Quốc.

    – Dễ dàng xin việc tại các công ty Đa quốc gia yêu cầu tiếng Trung.

    Ngoài ra, có HSK sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc giao tiếp với người nước ngoài. Lưu ý: Chứng chỉ HSK có hiệu lực 2 năm.

    Đối với những người bắt đầu tiếp xúc với tiếng Trung thì việc lựa chọn một nơi để bắt đầu là việc cực kỳ quan trọng. ChineseRd sẽ mang đến cho bạn một lộ trình khoa học và nền tảng vững chắc từ đó rút ngắn con đường chinh phục HSK.

    Quyền lợi khi đăng ký khoá học

    1. Cam kết chất lượng

    • Đội ngũ giáo viên

    Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, nhiệt tình, và giàu kinh nghiệm đào tạo…

    Các thầy cô của ChineseRd đều tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế. Với tỉ lệ tuyển dụng 100 hồ sơ chỉ chọn 5 giáo viên, mỗi thầy cô sẽ phải thông qua 3 vòng đào tạo mới có thể bắt đầu giảng dạy tại ChineseRd.

    Đội ngũ giáo viên bản ngữ tại ChineseRd đều được yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Trung phổ thông từ cấp 2 trở lên.

    • Học mọi lúc mọi nơi

    Hệ thống học tập độc quyền do ChineseRd tự phát triển. Có thể dễ dàng xem lại video lớp học, nộp bài tập, báo cáo học tập sau mỗi buổi học,… ngay trên thiết bị học.

    Học tập trên đa nền tảng như điện thoại, máy tính bảng, máy tính.

    Lưu ý: điện thoại và máy tính bảng cần tải APP ChineseRd Plus, máy tính có thể vào học trực tiếp trên website: https://www.chineserd.com/ hoặc vào đăng nhập tài khoản tại đây: https://school.chineserd.com/#/login

    • Học trực tuyến tương tác trực tiếp

    Phòng học trực tuyến 2 chiều được thiết kế riêng cho giảng dạy tiếng Trung. Trên giao diện học có đầy đủ các công cụ phục vụ giảng dạy như bút màu, tẩy, đánh dấu, gõ chữ, vẽ chữ… Nội dung từ 2 phía sẽ được hiển thị ngay lập tức cho bên còn lại, thời gian tương tác giữa GV và HS được tiết kiệm tối đa.

    2. Cam kết dịch vụ

    Giáo vụ: Theo dõi hiệu quả học tập trong suốt quá trình học. Giải đáp các thắc mắc về chuyên môn, hệ thống học tập,…

    Báo cáo học tập sau mỗi buổi học, bạn có thể chủ động nắm được tình hình học tập, tiến độ của mình.

    Một số câu hỏi khác
    • Có giấy chứng nhận không?

    Có. giấy chứng nhận kết thúc khoá học, hoàn thành số giờ đào tạo nhất định và hoàn thành tất cả các nghiệm vụ của khoá học. Tất cả các chứng chỉ đều có mã số riêng và bạn sẽ có thể xác minh tính xác thực của nó.

    • Học online qua đâu?

    Hình thức học của ChineseRd là học trực tuyến tương tác hai chiều với giảng viên. Học viên sẽ học qua hệ thống ChineseRd tự phát triển, hệ thống được tối ưu hóa, đường truyền ổn định. Giáo viên có thể nhanh chóng sửa lỗi, trả lời những câu hỏi của học sinh ngay lập tức. Ứng dụng có chức năng giao bài, làm bài, nộp và chấm bài ngay trên tài khoản học viên. Ngoài ra còn có chức năng nhắc nhở lịch học, cũng như ghi hình tất cả tiết học để học viên có thể xem và ôn tập lại bài.

    • Học tiếng Trung nên bắt đầu từ đâu? 

    Nếu mới bắt đầu thì nên học từ HSK 1. Khóa HSK 1 của ChineseRd học theo giáo trình chuẩn HSK của Hanban. Học viên sẽ học từ phiên âm, phát âm, cách viết cũng như tiếp xúc với 150+ từ vựng, câu đơn cơ bản về các chủ đề thông thường. 

    • Ôn cấp tốc HSK 3 trong vòng bao lâu?

    ChineseRd có lớp học 1-1, học viên được được lên lộ trình và lịch học phù hợp với bản thân nên có thể đẩy nhanh tốc độ học. Thời gian kết thúc khóa học phụ thuộc vào lịch học của học viên.

    • Học bao lâu thì đạt HSK 6?

               Nếu bắt đầu từ con số 0, học viên có thể đạt được trình độ HSK 6 trong khoảng 1 năm.

    Nếu bạn vẫn còn đang phân vân?

    Hãy để lại thông tin bên cạnh để chúng tôi sẽ liên hệ giúp bạn lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu và thời gian của bạn. 
     CÁC KHOÁ HỌC KHÁC TẠI CHINESERD

     Tiếng Trung Giao Tiếp

     Đào tạo phát âm chuẩn với giáo viên bản ngữ giúp nghe nói tốt tự tin giao tiếp, cam kết thi HSKK điểm cao

     Tiếng Trung cho người đi làm. Giáo trình riêng, thời gian học linh hoạt, có đủ các cấp độ học, cam kết đầu ra

     Tiếng Trung trẻ em

     Chương trình học chuẩn quốc tế theo các cấp độ, phù hợp cho bé từ 4 – 12 tuổi, giáo trình thú vị, sống động