Tiếng Trung trẻ em
Tiếng Trung trẻ em

5-12 tuổi là lứa tuổi học ngôn ngữ tốt nhất của bé! Tư vấn ngay hôm nay, tương lai cho con ngày mai !!.

  5-12 tuổi là lứa tuổi học ngôn ngữ tốt nhất của bé!

  Tư vấn ngay hôm nay, tương lai cho con ngày mai !!

   5-12 tuổi là lứa tuổi học ngôn ngữ tốt nhất của bé! Tư vấn ngay hôm nay, tương lai cho con ngày mai.

    PHƯƠNG PHÁP HỌC

    PHƯƠNG PHÁP HỌC

    Đắm mình trong biển ngôn ngữ + Tích tiểu thành đại = học hiệu quả nhất

    Phương pháp học tiếng Trung

    “ĐẮM MÌNH TRONG BIỂN NGÔN NGỮ”

    Với phương pháp này, bé có thể học ngoại ngữ trong môi trường thực tế hàng ngày. Do đó, bé học ngôn ngữ mới một cách tự nhiên như tiếng mẹ đẻ mà KHÔNG CÓ bất kỳ áp lực nào về từ vựng hay ngữ pháp. Kỹ năng được cải thiện và nâng cao, bé có thể vận dụng ngôn ngữ mới vào giao tiếp hàng ngày.

    Phương pháp học tiếng Trung

    “Tích tiểu thành đại”

    Mỗi buổi học ngắn gọn, thời lượng vừa đủ cho bé tập trung học và tiếp thu kiến thức. Đồng thời, một kỹ năng được học thường xuyên với tần suất cao sẽ luôn luôn có hiệu quả hơn học một buổi dài. Theo kinh nghiệm giảng dạy của chúng tôi, các bé học tuần 3 buổi, mỗi buổi 30-45 phút hiệu quả nhất.

    ///LÝ DO BÉ NÊN HỌC TIẾNG TRUNG///

    ///LÝ DO BÉ NÊN HỌC TIẾNG TRUNG///

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala YousafzaiĐội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

     Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    giáo viên tiếng trung trẻ em

    李洋 (Li Yang)

    Kinh nghiệm: 9 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-Y6-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Chuyên dạy: Y6-Y7-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    黄小冰 (Huang Xiaobing)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    袁俊莉 (Yuan Junli)

    Kinh nghiệm: 6 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张梦茵 (Zhang Mengyin)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-Y3-K1-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张颖迪(Zhang Yingdi )

    Kinh nghiệm: 7 năm

    Chuyên dạy: Y3-Y4-Y5-Y6-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    Nguyễn Phương Nhung

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    孙宇 (Jasmine Sun)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Chuyên dạy: Y2-Y3-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    关碧珠 (Guan Bizhu)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K2

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala YousafzaiĐội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

     Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    giáo viên tiếng trung trẻ em

    李洋 (Li Yang)

    Kinh nghiệm: 9 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-Y6-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Chuyên dạy: Y6-Y7-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    黄小冰 (Huang Xiaobing)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    袁俊莉 (Yuan Junli)

    Kinh nghiệm: 6 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张梦茵 (Zhang Mengyin)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-Y3-K1-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张颖迪(Zhang Yingdi )

    Kinh nghiệm: 7 năm

    Chuyên dạy: Y3-Y4-Y5-Y6-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    Nguyễn Phương Nhung

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    孙宇 (Jasmine Sun)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Chuyên dạy: Y2-Y3-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    关碧珠 (Guan Bizhu)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K2

    Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm

    “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới” – Malala YousafzaiĐội ngũ giáo viên được tuyển chọn và trải qua các khóa đào tạo và đánh giá chuyên môn. Tại ChineseRd, mỗi giáo viên là một người bạn, một người dẫn đường.

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    杨志盛 (Yang Zhisheng)

     Kinh nghiệm: 15 năm

    Chuyên nghiên cứu phát triển các khóa học ngoại ngữ và đào tạo khả năng giảng dạy của giáo viên. Từng là giám thị, giám khảo HSK và HSKK, TOCFL
    giáo viên tiếng trung trẻ em

    李洋 (Li Yang)

    Kinh nghiệm: 9 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-Y6-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    韩来莹 (Han Laiying)

    Kinh nghiệm: 5 năm

    Chuyên dạy: Y6-Y7-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    黄小冰 (Huang Xiaobing)

    Kinh nghiệm: 4 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张梦茵 (Zhang Mengyin)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-Y3-K1-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    张颖迪(Zhang Yingdi )

    Kinh nghiệm: 7 năm

    Chuyên dạy: Y3-Y4-Y5-Y6-K3-K4

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    Nguyễn Phương Nhung

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    关碧珠 (Guan Bizhu)

    Kinh nghiệm: 3 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    孙宇 (Jasmine Sun)

    Kinh nghiệm: 2 năm

    Chuyên dạy: Y2-Y3-K2

    Giáo viên tiếng Trung ChineseRd

    袁俊莉 (Yuan Junli)

    Kinh nghiệm: 6 năm

    Chuyên dạy: Y1-Y2-K1-K3-K4

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em

    Khoá học và lộ trình

    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em
    Tiếng Trung trẻ em

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Lớp học bé 5-12 tuổi

    Bé bắt đầu học từ thanh mẫu, vận mẫu cơ bản với chương trình học dành riêng cho bé. Giáo viên vui vẻ đầy năng lượng kết hợp âm thanh, hình ảnh, trò chơi sống động nhằm tăng phản xạ tương tác và kích thích hứng thú học tiếng Trung.

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Lớp học bé 5-12 tuổi

    Bé bắt đầu học từ thanh mẫu, vận mẫu cơ bản với chương trình học dành riêng cho bé. Giáo viên vui vẻ đầy năng lượng kết hợp âm thanh, hình ảnh, trò chơi sống động nhằm tăng phản xạ tương tác và kích thích hứng thú học tiếng Trung.

    Trích đoạn lớp học thực tế

    Lớp học bé 5-12 tuổi

    Bé bắt đầu học từ thanh mẫu, vẫn mẫu cơ bản với chương trình học dành riêng cho bé. Giáo viên vui vẻ đầy năng lượng, kết hợp âm thanh, hình ảnh, trò chơi sống động giúp bé tăng phản xạ tương tác và kích thích hứng thú học tiếng Trung.

    Bé Gia Linh – Lớp Y

    Bé trên 12 tuổi

    Ở tuổi này bé có thể tham gia các kỳ thi quốc tế như HSK để nhận chứng chỉ ngôn ngữ. Lớp HSK giúp bé học chuyên các từ vựng, ngữ pháp, lộ trình cho bé có thể phát triển ngôn ngữ phù hợp với độ nhận biết, học hỏi nhanh.

    Bé Đức Quang – Lớp HSK

    Bé trên 12 tuổi

    Ở tuổi này bé có thể tham gia các kỳ thi quốc tế như HSK để nhận chứng chỉ ngôn ngữ. Lớp HSK giúp bé học chuyên các từ vựng, ngữ pháp, lộ trình cho bé có thể phát triển ngôn ngữ phù hợp với độ nhận biết, học hỏi nhanh.

    Bé trên 12 tuổi

    Ở tuổi này bé có thể tham gia các kỳ thi quốc tế như HSK để nhận chứng chỉ ngôn ngữ. Lớp HSK giúp bé học chuyên các từ vựng, ngữ pháp, lộ trình cho bé có thể phát triển ngôn ngữ phù hợp với độ nhận biết, học hỏi nhanh.

    CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

    Giáo trình Tiếng Trung cho bé là giáo trình gì ?

    Giáo trình học được giảng dạy theo bộ 轻松学中文 (Easy Steps to Chinese) do Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh biên soạn và được lựa chọn các bài học phù hợp với lứa tuổi và học sinh Việt Nam.

    Nội dung thực tế, giáo trình toàn diện

    Mỗi bài học trong giáo trình là một chủ đề riêng, có từ vựng, hội thoại, bài tập, trò chơi, phần mở rộng giới thiệu di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc… Gồm các chủ đề giao tiếp cơ bản như: chào hỏi, số đếm, đồ vật, con vật, ăn uống, hoa quả, phương hướng, xe cộ, sở thích, thể thao, màu sắc, mùi vị, giờ giấc, đi chơi, địa điểm,…

    Giáo viên Việt Nam hay giáo viên Trung Quốc ?

    Học phí giáo viên Việt Nam và giáo viên Trung Quốc có gì khác biệt?

    Học phí lớp do giáo viên Việt Nam và giáo viên Trung Quốc giảng dạy là hoàn toàn như nhau. ChineseRd đảm bảo chất lượng đầu vào của giáo viên, chất lượng giảng dạy và kết quả học tập nên không có sự chênh lệch về học phí khi chọn giáo viên giảng dạy. 

    Có giáo viên Trung Quốc biết tiếng Việt có thể dạy bé không?

    Trung tâm có giáo viên người Trung Quốc có trình độ tiếng Anh tốt. Những bé có thể tiếng Anh thì có thể học song ngữ, học tiếng Trung và giao tiếp tiếng Anh. 

    Ngoài ra, Trung tâm cũng có giáo viên người Trung Quốc nói được tiếng Việt. Hãy liên hệ trung tâm để hẹn lịch học.

    Cách thức thanh toán học phí?
    1. Thanh toán trực tuyến:

    Nếu thanh toán bằng phương thức chuyển khoản, học viên chuyển khoản theo số tài khoản:

    Tên tài khoản: Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

    (tên viết tắt: CHINESERD CO.,LTD)

    Số tài khoản: 19135119882013

    Ngân hàng: Techcombank Hà Thành – Hà Nội

    Lưu ý:

    Khi thanh toán với hình thức này, trước khi xác nhận thanh toán, khách hàng vui lòng kiểm tra lại thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản, số tiền thanh toán. Khi xác định các thông tin trùng khớp với các thông tin ChineseRd cung cấp mới nhấn xác nhận thanh toán. 

    1. Thanh toán trực tiếp:

    Học viên đăng ký khóa học có thể thanh toán trực tiếp tại trung tâm ở Hà Nội. 

    Một số câu hỏi liên quan đến lộ trình học cho bé

    Lộ trình học của bé 5 tuổi như thế nào?

    Bé 5 tuổi sẽ học từ Khóa tiếng Trung Trẻ em K1. Khóa Tiếng Trung Trẻ em K được chia làm 4 giai đoạn từ K1 đến K4. Bài giảng được biên soạn riêng bởi các giáo viên Trung Quốc tại ChineseRd, phù hợp cho các bé từ 4 tuổi mới bắt đầu học tiếng Trung. Khóa học K1 gồm 30 bài, trong đó 22 bài học chính và 8 bài ôn tập tổng hợp. Bài học xoay quanh các chủ đề gần gũi như động vật, hoa quả, gia đình, đếm số… tiếp cận với các bé thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh, trò chơi, bài hát,…

    Bé 10 tuổi đang học tiếng Anh và muốn học thêm tiếng Trung.

    Bé có thể theo học Khóa tiếng Trung Trẻ em Y. Đây là lộ trình dành cho các bé từ 9-14 tuổi. Bé sẽ được học bài bản 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo giáo trình “轻松学中文 (Easy Steps to Chinese)” của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Chương trình học với giảng viên Trung Quốc ngay từ đầu để bé có phản xạ tốt song ngữ Anh-Trung. 

    Quyền lợi khi đăng ký khoá học cho trẻ em

    1. Cam kết chất lượng

    • Đội ngũ giáo viên

    Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, nhiệt tình, và giàu kinh nghiệm đào tạo trẻ em..

    Các thầy cô của ChineseRd đều tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế. Với tỉ lệ tuyển dụng 100 hồ sơ chỉ chọn 5 giáo viên, mỗi thầy cô sẽ phải thông qua 3 vòng đào tạo mới có thể bắt đầu giảng dạy tại ChineseRd.

    Đội ngũ giáo viên bản ngữ tại ChineseRd đều được yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Trung phổ thông từ cấp 2 trở lên.

    • Học mọi lúc mọi nơi

    Hệ thống học tập độc quyền do ChineseRd tự phát triển. Có thể dễ dàng xem lại video lớp học, nộp bài tập, báo cáo học tập sau mỗi buổi học,… ngay trên thiết bị học.

    Học tập trên đa nền tảng như điện thoại, máy tính bảng, máy tính.

    Lưu ý: điện thoại và máy tính bảng cần tải APP ChineseRd Plus, máy tính có thể vào học trực tiếp trên website: https://www.chineserd.com/ hoặc vào đăng nhập tài khoản tại đây: https://school.chineserd.com/#/login

    • Học trực tuyến tương tác trực tiếp

    Phòng học trực tuyến 2 chiều được thiết kế riêng cho giảng dạy tiếng Trung. Trên giao diện học có đầy đủ các công cụ phục vụ giảng dạy như bút màu, tẩy, đánh dấu, gõ chữ, vẽ chữ… Nội dung từ 2 phía sẽ được hiển thị ngay lập tức cho bên còn lại, thời gian tương tác giữa GV và HS được tiết kiệm tối đa.

    2. Cam kết dịch vụ

    Giáo vụ: Theo dõi hiệu quả học tập trong suốt quá trình học, hỗ trợ trẻ và phụ huynh 24/7. Giải đáp các thắc mắc về chuyên môn, hệ thống học tập,…

    Báo cáo học tập sau mỗi buổi học, từ đó phụ huynh có thể chủ động nắm được tình hình học tập, tiến độ của bé.

    Một số câu hỏi khác

    Có giấy chứng nhận không?

    Có. giấy chứng nhận kết thúc khoá học, hoàn thành số giờ đào tạo nhất định và hoàn thành tất cả các nghiệm vụ của khoá học. Tất cả các chứng chỉ đều có mã số riêng và bạn sẽ có thể xác minh tính xác thực của nó.

    Học online là xem video?

    Học trực tuyến tại ChineseRd là tương tác trực tuyến hai chiều với giáo viên. Giáo viên có thể nhanh chóng sửa lỗi, trả lời những câu hỏi của học sinh ngay lập tức.

    Lịch học trên trường với học thêm của bé khá dày nên cần thời gian sắp xếp lịch phù hợp với bé?

    Bé học lớp một thầy một trò, được linh hoạt giờ học theo lịch của mình. Phụ huynh có thể đặt lớp từ 5h-23h hàng ngày. Nếu có việc bận có thể hẹn lại lớp học trước 5 tiếng.

    Nếu bạn vẫn còn đang phân vân?

    Hãy để lại thông tin bên cạnh để chúng tôi sẽ liên hệ giúp bạn lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu và thời gian của bé. 

     KHOÁ HỌC KHÁC TẠI CHINESERD

     Tiếng Trung HSK

     Khoá học (HSK 1-6) tập trung từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp đủ tiêu chuẩn thi HSK và HSKK theo cấp học

     Tiếng Trung Giao Tiếp

     Đào tạo phát âm chuẩn với giáo viên bản ngữ giúp nghe nói tốt tự tin giao tiếp, cam kết thi HSKK điểm cao

     Tiếng Trung cho người đi làm. Giáo trình riêng, thời gian học linh hoạt, có đủ các cấp độ học, cam kết đầu ra